top of page

Hoofdlijnen van het beleidsplan

In 2022 is er een nieuw initiatief gestart: Stichting Samen tegen Kanker Valkenswaard!

Onder andere een wandelevenement en een evenement waarin de aandacht voor mensen met kanker, mensen die kanker hebben gehad en hun naasten centraal staat. Met deze evenementen wordt er geld opgehaald om deze mensen op verschillende manieren te kunnen ondersteunen én om verder kankeronderzoek te kunnen ondersteunen.

Samen tegen Kanker wil een brug slaan tussen de medische wereld, getroffenen en een ieder die met deze vreselijke ziekte te maken heeft (gehad).

 

Samen tegen Kanker Valkenswaard wil het evenement body gaan geven door samenwerkingen aan te gaan met meerdere sportverenigingen in Valkenswaard, om deze manier het 24-uurs-evenement bij een breder publiek onder de aandacht te brengen en een grotere betrokkenheid te genereren.

Uiteindelijk is de doelstelling dat we zoveel mogelijk geld ophalen voor ondersteuning van mensen met kanker, mensen die kanker hebben overleefd, hun naasten en hun nabestaanden, alsmede meer onderzoek mogelijk te maken naar het voorkomen, genezen en onderzoeken van kanker.

Vuist.jpg

Doelgroep

Stichting Samen tegen Kanker Valkenswaard richt zich op een breed publiek. Door oa. het organiseren van verschillende activiteiten binnen het evenement, de samenwerking aan te gaan met verschillende sportverenigingen (nog nader te benoemen), het organiseren van een kinderloop en kinderdorp, verschillende muzikale bijdragen en het inrichten van een horecagedeelte willen we alle lagen van de bevolking aanspreken.

Iedereen die zich op welke wijze dan ook verbonden voelt met het doel ‘samen strijden tegen kanker’ is welkom om op welke manier dan ook een bijdrage te leveren.

Speciale aandacht gaat naar de Eregasten, zij staan centraal dit weekend middels een verwenprogramma waarbij zij in de watten worden gelegd. Eregasten zijn mensen die kanker hebben of hebben gehad. Bij elke Eregast mag tijdens het verwenprogramma een begeleider deelnemen.

bottom of page