top of page
Samen tegen Kanker groepsfoto_edited.jpg

Over ons

Op 6 augustus 2021 is er in Valkenswaard een nieuw initiatief gestart om geld in te kunnen zamelen en een bijdrage te kunnen leveren met betrekking tot de ziekte kanker: Stichting Samen tegen Kanker Valkenswaard!


Naast een nieuwe naam is er ook een nieuw logo, een nieuwe huisstijl en een nieuwe website (met dank aan reclamebureau Explose). De gedachte achter het nieuwe logo is om samen een vuist te maken tegen (alle vormen van) kanker. Het lintje staat voor verbinding, samenwerken en aandacht hebben voor elkaar. De kleur paars staat voor kracht en emotie, werkt kalmerend en stimulerend en de kleur blauw symboliseert vertrouwen, geloof en loyaliteit. 

Valkenswaard_-_Markt_53_St._Nicolaaskerktoren.jpg

De Stichting is ontstaan nadat KWF Nederland alle regionale evenementen van Samenloop voor Hoop in april 2021 definitief heeft afgeblazen. Dit stuitte op veel onbegrip bij veel regionale besturen die de Samenlopen organiseerden. Zo ook bij het bestuur van SLvH Valkenswaard. We hadden en hebben veel moeite om ons neer te leggen bij het besluit van KWF. Van hieruit zijn er verschillende vergaderingen belegd om te kijken of en welke mogelijkheden er zouden kunnen zijn om zelf een soortgelijk evenement te kunnen organiseren. Verschillende brainstormsessies volgden waarbij het bestuur steeds enthousiaster werd en zeker mogelijkheden zag om nieuwe, mooie, lokale evenementen te organiseren. Met een rugzak vol ervaringen is voorgaande jaren bewezen dat hiervoor een breed draagvlak is in Valkenswaard e.o.
 

Door middel van verschillende projecten wil de stichting haar steentje bij kunnen dragen. Te denken valt aan een Wandeltocht en een Power Event waarin aandacht voor mensen met kanker en mensen die kanker hebben gehad en hun naasten centraal staat. Met het geld dat tijdens deze evenementen wordt opgehaald wil de stichting deze mensen op verschillende manieren ondersteunen én verder kankeronderzoek stimuleren en (zoveel mogelijk) bekostigen.

Stichting Samen tegen Kanker Valkenswaard wil de evenementen meer body gaan geven door samenwerkingen aan te gaan met meerdere (sport)verenigingen in Valkenswaard. Op deze manier willen zij de stichting bij een breder publiek onder de aandacht brengen en grotere betrokkenheid genereren.
 

Stichting Samen tegen Kanker Valkenswaard wil een brug slaan tussen de medische wereld, getroffenen van de ziekte en een ieder die met deze vreselijke ziekte te maken heeft (gehad). Op weg naar een kankervrije generatie.

Missie

1 op de 3 Nederlanders krijgt te maken met een vorm van kanker. Elke dag doen wetenschappers onderzoek naar kanker om de ziekte steeds beter te bestrijden en zo vroeg mogelijk te ontdekken. Maar ook voor minder gevolgen en bijwerkingen van behandelingen zodat mensen beter kunnen leven mét en ná deze ziekte.

Stichting Samen tegen Kanker Valkenswaard gelooft dat we samen meer kunnen bereiken in de strijd tegen kanker. Door middel van verschillende projecten wil de stichting haar steentje bij kunnen dragen. Te denken valt aan het 3-jaarlijkse POWER EVENT en jaarlijkse doorlopende acties en activiteiten waarin aandacht voor mensen met kanker en mensen die kanker hebben gehad en hun naasten centraal staat.

Met het geld dat tijdens deze evenementen en activiteiten wordt opgehaald en door het structureel werven van donateurs en sponsoren, wil de stichting deze mensen en hun naasten op verschillende manieren ondersteunen in verschillende fases van hun leven en op deze manier de kwaliteit van het leven verbeteren. En uiteindelijk is natuurlijk de gewilde uitkomst dat we als stichting zoveel mogelijk geld ophalen om deze ondersteuning én meer en verder kankeronderzoek te stimuleren en mogelijk te maken.

Samen op weg naar een kankervrije generatie.

Visie

Stichting Samen tegen Kanker Valkenswaard wil het succesvolle van Samenloop voor Hoop doorzetten en verder uitbouwen tot onder andere een 3-jaarlijks POWER EVENT met meer verbondenheid met de lokale gemeenschap, meer samenwerking binnen de gemeenschap en meer

naamsbekendheid verkrijgen waardoor er meer betrokkenheid zal zijn. We willen bereiken dat we als stichting het vertrouwen kunnen opbouwen en vasthouden van de lokale bevolking en daarmee slagen in onze missie.

Daarbij willen we samenwerken met o.a. (sport)verenigingen binnen de gemeente Valkenswaard, Ons Dommels Plekske en het Catharina Onderzoeksfonds.

bottom of page