top of page

Statutaire doelstellingen

Stichting Samen tegen Kanker Valkenswaard streeft naar de volgende doelstellingen:

  • Het werven van geld en fondsen ten behoeve van het voorkomen, genezen en onderzoeken naar kanker. 

  • Het bieden van steun aan en begeleiding van mensen met kanker en hun naasten. 

  • Het bieden van steun aan en begeleiding van nabestaanden van mensen die zijn overleden aan de gevolgen van kanker. 

  • Het bieden van steun aan en begeleiding van mensen die kanker hebben overleefd en hun naasten.

De Stichting tracht haar doelen onder meer te bereiken door het organiseren van (fondsenwervende) activiteiten en acties. Bij het verwezenlijken van deze ideële en maatschappelijke doelen beoogt de Stichting geen winst te maken.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van Stichting Samen Tegen Kanker Valkenswaard verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Zij ontvangen geen enkele (vrijwilligers)vergoeding voor hun inzet.
 

Voorstel opbrengstverdeling

Overzicht concrete doelen waarvoor de opbrengsten gebruikt gaan worden: 

  • Het Catharina onderzoeksfonds te Eindhoven (Onderzoek om kanker de wereld uit te helpen)

  • Het Dommelsch Plekske (lotgenoten contactpunt)

bottom of page