top of page

Informatieavond 1 december 2022
Op donderdag 1 december jl. vond de eerste algemene informatieavond plaats van Stichting Samen tegen Kanker Valkenswaard.


Vanaf 19.30 uur stond de deur van het Dommels Plekske in Dommelen open voor alle belangstellenden die nieuwsgierig waren naar onze stichting, naar wie we zijn, waar we voor staan en wat we allemaal gaan doen.


Tijdens deze avond is het bestuur voorgesteld en zijn de doelstellingen toegelicht.


Chantal van Lieshout was namens het Catharina Onderzoeksfonds aanwezig om de gasten

te informeren over wat het fonds doet en hoe het fonds werkt.


Op 24/25 september 2023 zal het Power Event plaats gaan vinden. Er is in grote lijnen

geschetst hoe dit event er uit zal gaan zien; een belangrijk onderdeel is weer het 24 uur

wandelen in teams. De komende maanden zal er over het event meer informatie naar buiten

komen. De website www.samentegenkanker.com is hiervoor een belangrijke informatiebron.


Na de pauze was er een korte toelichting vanuit de commissies Communicatie / Promotie,

Teams, Eregasten en Facilitair. Het begin is gemaakt en het gaat mooi event worden!


Omdat Stichting Samen tegen Kanker Valkenswaard transparantie hoog in het vaandel heeft

staan, is er al een eerste bedrag overhandigd aan het Catharina Onderzoeksfonds; de

opbrengst van de in september gehouden Wandeltocht. Dit bedrag is door ambassadeur

Peter Smits van de stichting aan Chantal van Lieshout van het Catharina Onderzoeksfonds

overhandigd middels een cheque van € 2.500,-

Comments


bottom of page